عامل های هوشمند بینا

کامپیوتر از سگ‌ها می‌آموزد
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
22/05/1397 - 18:40
داده‌های عظیم یا کلان‌داده‌‌ها؛ اصطلاحاتی هستند که این روزها زیاد می‌شنویم. با حضور ابزارهای متصل و دستگاه‌هایی که مدام در حال جمع‌آوری داده‌های خام هستند خیلی هم عجیب نیست که در بین اخبار روزانه...