طرح کوشا

راهنمای فعالسازی طرح کوشا برای مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی
اخبار ایران
15 مهر 1399
طرح وزارت ارتباطات برای مراقبت از کودکان در فضای مجازی همزمان با آموزش مجازی، رونمایی شد. در ادامه به راهنمای فعالسازی طرح کوشا در ایرانسل اشاره شده است.