طرح فیروزه ای ایران خودرو

شرایط پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو (طرح فیروزه‌ای) - فروردین 97
28 اسفند 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) فروردین 97 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز چھارشنبه 97/01/01 لغایت 97/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
اعلام شرایط پیش فروش ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - اسفند 96
30 بهمن 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) اسفند 96 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز چھارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
اعلام شرایط پیش فروش ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - بهمن 96
27 دى 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) بهمن 96 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز یکشنبه 96/11/01 لغایت 96/11/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
طرح پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96
29 آذر 1396
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرايط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) دی ماه 96 به ھمراه تخفیف خريد محصول ايرانی و ھديه ويژه ھمكاری در تولید از روز شنبه 96/10/02 لغایت 96/10/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.
شرایط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو ( طرح فیروزه‌ای ) - آذر 96
01 آذر 1396
شرايط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) ویژه آذر 96 به ھمراه تخفیف خريد محصول ايراني و ھديه ويژه ھمكاري در تولید از روز چھارشنبه 96/09/01 لغایت 96/09/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد. به ازاي ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشاركت، تخفیف خرید محصول ایرانی و ھدیه ھمكاري در تولید نیز پرداخت مي گردد.
اشتراک در طرح فیروزه ای ایران خودرو