طرح فیروزه ای

پیش فروش طرح فیروزه‌ای ایران‌خودرو - مرداد 97
02 مرداد 1397
گروه خودروسازی ایران‌خودرو شرایط پیش فروش طرح فیروزه‌ای محصولات این شرکت را ویژه مرداد ماه 97 اعلام کرد. برای اصلاع بیشتر از شرایط پیش فروش ایران خودرو طرح فیروزه‌ای ویژه مرداد 97 جدول زیر را بررسی کنید.
شرایط پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو (طرح فیروزه‌ای) - فروردین 97
28 اسفند 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) فروردین 97 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز چھارشنبه 97/01/01 لغایت 97/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
اعلام شرایط پیش فروش ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - اسفند 96
30 بهمن 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) اسفند 96 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز چھارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
اعلام شرایط پیش فروش ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - بهمن 96
27 دى 1396
پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) بهمن 96 به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی و هدیه ویژه همکاری در تولید از روز یکشنبه 96/11/01 لغایت 96/11/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
طرح پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96
29 آذر 1396
به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرايط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) دی ماه 96 به ھمراه تخفیف خريد محصول ايرانی و ھديه ويژه ھمكاری در تولید از روز شنبه 96/10/02 لغایت 96/10/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.
اشتراک در طرح فیروزه ای
پشتیبانی توسط ایران دروپال