طرح انتقال تعطیلات آخر هفته

تغییر تعطیلات  آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه
اخبار ایران
26 فروردين 1398
مدتی است موضوع تغییر در تعطیلات آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه مطرح است آیا تغییر تعطیلات آخر هفته از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه و تغییر تعطیلی شنبه به ‌جای پنجشنبه می‌تواند طرح موفقی...