طراح شبکه

‌معمار شبکه و طراح شبکه چه تفاوتی با یکدیگر دارند
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
05/02/1399 - 11:35
یکی از پرسش‌های متداول مطرح شده از سوی کاربران به تفاوت میان معماری شبکه و طراح شبکه اشاره دارد. برخی از افراد هر دو عنوان را یکسان تصور می‌کنند و برخی دیگر بر این باور هستند که تفاوت‌هایی وجود دارد...