ضدموفقيت

موفقیت آینده بچه‌ها در گروی شکست امروز!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/09/1395 - 09:45
کودکانی که در بازی با همسالان و والدین خود دوست دارند، همیشه برنده باشند، هیچ‌گاه آمادگی پذیرش شکست را پیدا نخواهند کرد و تحمل واقعیت برایشان سخت و تلخ می‌شود. ...