صلح و آرامش

۵ رفتار روزانه‌ای که باهوش‌ترین و خوشحال‌ترین افراد انجام می‌دهند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
13 فروردين 1396
هر روز با تصمیم‌هایی مواجه می‌شویم که خارج از کنترل ما هستند. دفعه دیگری که یک قرار ملاقات مهم را به علت ناشی بودن راننده در یافتن آدرس از دست دادید، یا رئیس بد خلقتان سرتان داد و فریاد کرد، بخاطر...