صدور کارت سوخت

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین‌ها
22 مرداد 1398
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از امروز طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی استارت می‌خورد اما این به معنای نبود بنزین و یا ایجاد مشکل در روند توزیع سوخت‌رسانی در کشور نیست زیرا کارت آزاد جایگاه‌ها همچنان فعال و در دسترس است.
اشتراک در صدور کارت سوخت
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال