شهر‌های زرد

تردد بین شهر‌های زرد بدون برگه تردد- 20 دی 99
اخبار ایران
21 دى 1399
تردد بین شهر‌های زرد بدون برگه تردد امکان پذیر است. در ادامه به وضعیت شهرستانهای کشور و تاریخ تردد بین شهر‌های زرد بدون برگه تردد در شرایط کرونایی اشاره شده است.