شهروز شرقی

ویدیوی اختصاصی: ورود رسمی سرور و مرکزداده هواوی به ایران
ویدیو
07/07/1394 - 10:08
شرکت رسا رایان علاوه بر کار روی حوزه‌های VOIP و سیستم‌های ارتباطی تلفنی؛ در گامی جدید به راهکارهای شبکه و مخابراتی کسب‌وکارهای بزرگ وارد شده و نمایندگی رسمی عرضه و پشتیبانی سرورها و مراکز داده هواوی...