شمع هوشمند

نخستین شمع هوشمند دنیا ساخته شد
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
03/07/1395 - 09:25
خوش‌تان بیاید یا نیاید باید پذیرفت که این روزها هر چیزی که در اطراف‌مان می‌بینیم، در حال هوشمند شدن است. این جریان با تلفن‌های همراه شروع شد؛ بعد نوبت به تلویزیون رسید؛ سپس چراغ‌ها؛ ترموستات و لوازم...