شكست

۱۰ ویژگی بد که گریبانگیر کارآفرینان بزرگ می‌شود!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
17/09/1395 - 09:40
تفاوت میان موفقیت و شکست در کارآفرینی، می‌تواند تا حد زیادی به صفات و عادت‌های شما مربوط باشد. همه ما این ضرب‌المثل قدیمی را شنیده‌ایم که "آدم صاف و ساده کلاهش پس معرکه است"، بنابراین با...
موفقیت آینده بچه‌ها در گروی شکست امروز!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/09/1395 - 09:45
کودکانی که در بازی با همسالان و والدین خود دوست دارند، همیشه برنده باشند، هیچ‌گاه آمادگی پذیرش شکست را پیدا نخواهند کرد و تحمل واقعیت برایشان سخت و تلخ می‌شود. ...