شغل جدید

اگر موفقیت می‌خواهید، ۱۰۰ روز اول شغل جدیدتان را دریابید
هرمز پوررستمی
موفقیت و کارآفرینی
13 آبان 1394
اغلب آدم‌هایی که در نگهداری شغل جدیدشان شکست می‌خورند، به صد روز اول کارشان برمی‌گردد. بنابراین باید بتوانید این صد روز را به خوبی مدیریت کنید. در اینجا به چند نکته مهمی که باید در این مدت رعایت کنید...