شرکت ASUSTOR

سیلوهای چندهسته‌ای مناسب رک
فناوری شبکه
24/10/1393 - 15:46
شرکت ASUSTOR چهار NAS مناسب برای استفاده در رک‌ با پردازنده‌های پرقدرت چندهسته‌ای اینتل را معرفی کرد.