شرکت دکاس

دستگاه‌های NAS جدید دکاس برای کاربران خانگی
گزارش آگهی
08/04/1396 - 13:26
هزار مگابیتی و دو درگاه USB 3.0 دیگر مشخصات سخت‌افزاری دستگاه‌های NAS جدید دِکاس هستند. مدل N2350 فقط از فناوری رید ۰ و ۱ در کنار JBOD پشتیبانی می‌کند ولی مدل N4350 به فناوری رید ۰، ۱، ۵، ۶ و ۱۰ مجهز...