شبیه ساز

آشنایی با شبیه‌سازهای کامپیوتری محبوب دنیای نرم‌افزار
دانش کامپیوتر
07/08/1399 - 12:40
امروزه شبیه‌سازهای کامپیوتری نقش مهمی در اجرای ساده‌تر نرم‌افزارها دارند. این نرم‌افزارها به شما اجازه می‌دهند بدون آن‌که به سخت‌افزار یا پلتفرم اصلی دسترسی داشته باشید نرم‌افزارهای آن پلتفرم را اجرا...