شبکه LTE

گوگل در حال آزمایش تماس صوتی روی LTE است
حمید نیک‌روش
اخبار جهان
03/12/1395 - 00:16
سرویس "پروژه فای" از شرکت گوگل برای کسانی است که خوره دیتا هستند. ولی این پروژه در زمینه صوت عملکرد چندان قوی ندارد. کاربران باید به‌طور متناوب به Fi سوییچ کنند و این به‌معنی از دست دادن...