شبکه Frame Relay

در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس Cable Broadband، hybrid fiber-coax، Broadband Over Power Line، Asynchronous Transfer Mode یا همان ATM، Sonet سرنام Synchronous Optical Network، خطوط T-Carriers یا همان T &E و تجهیزات T-Carrier را بررسی کردیم. در این شماره مبحث فوق را ادامه خواهیم داد.
اشتراک در شبکه Frame Relay
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال