شبکه های نوری

شبکه‌های 400G چشم‌انداز مراکز داده را متحول می‌کنند
فناوری شبکه
22/12/1398 - 12:15
مراکز داده و محاسبات ابرمحور از موفق‌ترین فناوری‌های سال‌های اخیر هستند. در حال حاضر نزدیک به 4.8 میلیارد کاربر اینترنتی و حدود 29 میلیارد دستگاه متصل در سراسر جهان وجود دارد. همچنین بیش از 80%...