شبکه نوری غیر فعال

شبکه محلی نوری غیر فعال (POL) چه مزایایی ارائه می‌کند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
10/09/1399 - 12:40
سازمان‌هایی که معماری شبکه آن‌ها بر مبنای زیرساخت‌های مبتنی بر کابل‌های مسی است و با مشکل کمبود پهنای باند در انتقال داده‌ها روبرو هستند باید به سراغ راهکارهای جایگزین قدرتمندتری بروند. یک راه‌حل...