شبکه نوآو‌ری باز

مایکروسافت برای کمک به لینوکس 60 هزار پتنت خود را متن باز کرد
حمیدرضا تائبی
اخبار جهان
20 مهر 1397
اگر به خاطر داشته باشید در پرونده ویژه شماره 196 مقاله‌ای تحت عنوان "دنیـای آینده، دنیـای پتنت‌های نرم‌افزاری متن‌باز" داشتیم. در آن مقاله دورنمای سازمان OIN و تعامل مایکروسافت با آن بنیاد...