شبکه سیمی

برای اتصال به اینترنت از شبکه بی‌سیم استفاده کنیم یا باسیم؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
24/03/1399 - 13:15
کاربران همواره این سوال را مطرح می‌کنند که بهترین روشن اتصال به اینترنت چیست و باید از شبکه‌های بی‌سیم استفاده کنیم یا شبکه‌های سیمی یک دسترسی مطمئن به اینترنت را فراهم می‌کنند. هر یک از روش‌های فوق...