شبکه‌های محلی

شبکه‌های منطقه محلی از چه مولفه‌های زیربنایی تشکیل شده‌اند؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
17/01/1401 - 15:05
شبکه‌های محلی (LAN) یکی از پایدارترین مکانیزم‌های ارتباطی هستند که لایه‌های مختلفی مثل پیوند داده و فیزیکی را برای انتقال اطلاعات به‌خدمت می‌گیرند. در دنیای ارتباطات، شبکه‌هایی که منطقه محدودی را...