شاکر

پادکست: ۱۱ چیزی که افراد موفق شاکراند اما افراد عادی غافل‌اند
پادکست
10/12/1395 - 14:10
بعضی از ما آدم‌ها تنها چیزهایی را نعمت می‌دانیم که باعث آرامش و آسایش می‌شوند و هر چیزی که خاطر ما را مکدر کند و موجب رنجش ما بشود، به عنوان مصیبت و گرفتاری تلقی می‌کنیم.