شاردینگ

Database Sharding چیست، چه مزایا و معایبی دارد؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
02/11/1401 - 11:55
طراحی برنامه‌های کاربردی یا وب‌سایت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در گذر زمان توانایی مقیاس‌پذیری را داشته باشند تا بتوانند به درخواست‌های کاربران و ترافیک ورودی به‌درستی پاسخ دهند. مقیاس‌پذیری در زمینه...