شاد بودن

۵ اشتباه کوچک که مانع رسیدن به موفقیت می‌شوند
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
08 خرداد 1395
رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی و کاری به سه عامل بسیار مهم بستگی دارد: توانایی شما در برقراری ارتباط مؤثر؛ تحت‌تأثیر قرار دادن و همکاری خوب با سایر افراد. به‌زبان آوردن این کلمات آسان است اما انجام...