سیستم امنیت اطلاعات و مدیریت رویداد

آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس  (بخش 56)
08 خرداد 1398
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با دیوارهای آتش، سامانه‌های تشخیص نفوذ، مدیریت یکپارچه تهدیدات، دیوارهای آتش نسل بعد و سامانه‌های تشخیص نفوذ آشنا شدیم. در این شماره مبحث فوق را ادامه خواهیم داد.
اشتراک در سیستم امنیت اطلاعات و مدیریت رویداد
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال