سوییچ LAN

سوییچ LAN چیست و چگونه کار می‌کند
محسن آقاجانی
ترفند شبکه
فناوری شبکه
19/12/1397 - 08:40
با افزایش چشمگير ترافیک و پردازندههای سریعتر به کار گرفته شده برای محاسبات سیستم عامل‌ها، شبکه‌های محلی یا به اختصار LAN هر روز متراکمتر و شلوغتر می‌شوند. به منظور کاهش این ازدحام و بهبود سرعت LANها...