سوییچ kvm

تستر شبکه و سوییچ KVM چه کاری انجام می‌دهد؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
05/08/1399 - 12:20
پس از پیاده‌سازی یک شبکه کامپیوتری در مرحله بعد لازم است تمام پریزهای شبکه، پچ‌پنل‌ها و سوکت‌های شبکه آزمایش شوند تا پیش از راه‌اندازی شبکه مشکلات احتمالی شناسایی و به سرعت برطرف شوند. همچنین اگر...