سوئیچ san

سوئیچ SAN چیست و چه کاربردی در شبکه دارد؟
فناوری شبکه
20/10/1400 - 11:55
در شبکه‌های کامپیوتری برای اتصال تجهیزات ذخیره‌ساز به سرورها از فناوری ویژه‌ای به‌نام شبکه ذخیره‌سازی استفاده می‌شود. درست مشابه فناوری رید که آرایه‌‌ای از دیسک‌های سخت به شکل منطقی به یکدیگر متصل می...