سنگ‌فرش

تماشا کنید: روی این سنگ‌فرش قدم بزنید و برق تولید کنید
حمید نیک‌روش
ویدیو
استارت‌آپ
06 بهمن 1395
کم پیش می‌آید که سطح خیابان‌ها با طلا پوشیده شود؛ اما می‌توان آن‌ها را با انرژی سنگ‌فرش کرد. به‌طور دقیق‌تر؛ می‌توانیم سنگ‌هایی روی سطح خیابان‌ها نصب کنیم که قادراند از قدم زدن افراد انرژی تجدیدپذیر...