سرویس دهی ابر

چرا پردازش ابری؟
حمیدرضا مازندرانی
کارگاه
پرونده ویژه
29 تير 1397
به گمانم همه ما می‌دانیم پردازش ابری یا همان Cloud Computing چیست. پردازش ابری دیگر یک فناوری نوظهور و پر از چالش‌های بی‌پاسخ نیست. در حال حاضر، پردازش ابری به یک فناوری قابل دسترس برای همگان بدل شده...