سرویس دهی ابر

چرا پردازش ابری؟
حمیدرضا مازندرانی
کارگاه
پرونده ویژه
29/04/1397 - 16:10
به گمانم همه ما می‌دانیم پردازش ابری یا همان Cloud Computing چیست. پردازش ابری دیگر یک فناوری نوظهور و پر از چالش‌های بی‌پاسخ نیست. در حال حاضر، پردازش ابری به یک فناوری قابل دسترس برای همگان بدل شده...