سامانه کاشف

شناسایی 1200 مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی
اخبار ایران
24 مرداد 1397
عبدالصمد خرم آبادی در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی خبر داد: دادستان کل کشور 1200 مورد قمار و شرط بندی را در فضای مجازی شناسایی کرده است.