سامانه رفع فیلتر

چگونه وب‌سایت خود را رفع فیلتر کنیم؟
29 آبان 1396
در پرتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی طراحی شده که می توان از طریق فرم برخط قرار گرفته شده در این نشانی درخواست خود را به کارگروه ارسال کرد.
اشتراک در سامانه رفع فیلتر
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال