ساعت کار جدید بانک

تغییر ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400
اخبار ایران
30 مرداد 1400
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر می‌کند. در ادامه به جزییات بیشتر این تغییرات اشاره شده است.
تعطیلی کشور از 25 مرداد تا 30 مرداد 1400
اخبار ایران
23 مرداد 1400
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر کرد.
 ساعت کار جدید ادارات و بانک ها از دی 1400
اخبار ایران
18 تير 1400
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبلی از دی 1400 خبر داد. ...