ساعت کار جدید ادارات

تغییر ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400
اخبار ایران
30/05/1400 - 13:05
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر می‌کند. در ادامه به جزییات بیشتر این تغییرات اشاره شده است.
تعطیلی کشور از 25 مرداد تا 30 مرداد 1400
اخبار ایران
23/05/1400 - 18:00
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر کرد.
 ساعت کار جدید ادارات و بانک ها از دی 1400
اخبار ایران
18/04/1400 - 02:50
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبلی از دی 1400 خبر داد. ...