ساعت کار ادارات استان تهران در شهریور

تغییر ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400
اخبار ایران
30 مرداد 1400
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر می‌کند. در ادامه به جزییات بیشتر این تغییرات اشاره شده است.