ساعت هوشمند ماژولار

این ساعت هوشمند را مطابق سلیقه‌تان بسازید!
شاهراه اطلاعات
09/09/1394 - 10:16
خیلی وقت‌ها پوشیدنی‌ها با عنوان "تک سایز" فروخته می‌شوند و دست آخر کاشف به عمل می‌آید که خریدمان یا تنگ است یا گشاد. هیچ پوشیدنی‌ نمی‌تواند به همه اندازه‌ها بخورد و همین موضوع ایده شکل‌گیری...