سازمان OIN

زمان سلام گفتن به عصری که در سیطره متنِ ‌باز قرار دارد
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
23 آبان 1396
نزدیک به یک دهه قبل، بسیاری از کسب‌‌ و کارها و حتی دولت‌ها از اینکه نرم‌افزارهای متن ‌باز را به کار گیرند هراس داشتند. استدلال این‌گونه بود که باگ‌های نرم‌افزاری و رخنه‌های امنیتی که در این نرم‌...