سازمان فضایی آمریکا

ناسا برای مقابله با تشعشعات فضایی در مریخ برنامه‌هایی تدارک دیده است
25 مهر 1396
"سازمان فضایی آمریکا"(ناسا) اعلام کرد که با وجود تمام چالش‌های موجود در زمینه حفاظت از فضانوردان در مریخ، این سازمان با استفاده از فناوری‌های خاص خود ماموریت انسانی در مریخ را با حداقل خطرات اجرایی می‌کند.
اشتراک در سازمان فضایی آمریکا