سازمان امور مالیاتی

ثبت نام اظهارنامه مالياتی
اخبار ایران
02/06/1400 - 13:05
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس ماده 100 قانون مالیات‌ها، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) یک هفته دیگر تمدید شد. اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق...
 نحوه پر كردن اظهارنامه مالياتی اشخاص حقوقی
اخبار ایران
04/03/1400 - 13:05
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس ماده 100 قانون مالیات‌ها، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) یک هفته دیگر تمدید شد. اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق...
 میزان مالیات خودروهای لوکس+ جدول
اخبار ایران
27/02/1400 - 13:15
تا یک هفته دیگر لوکس نشینان شناسایی می شوند که در این بین بررسی ها نشان می‌دهد کمترین و بیشترین مالیاتی که صاحبان خودروهای لوکس باید بپردازند به ترتیب معادل 11 و بالای 300 میلیون تومان است. در ادامه...
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق سال 97
اخبار ایران
14/01/1397 - 19:15
با توجه به تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 97 ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1397 کماکان 9 درصداست.
احتمال معافیت تولید‌کنندگان نرم‌افزار از پرداخت مالیات
بهنام علیمحمدی
اخبار
اخبار ایران
08/04/1395 - 13:27
آزاده داننده، رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به لزوم برخورداری دارندگان پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار از قوانین و مزایای تولیدکنندگان صنعتی، معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرم‌...