زبان اسکالا

چرا یادگیری زبان اسکالا و برنامه‌نویسی تابعی مهم است
حمیدرضا تائبی
کارگاه
برنامه نویسی
17/05/1397 - 18:40
تقریبا اکثر قریب به اتفاق برنامه‌نویسان به این حقیقت اذعان دارند که اسکالا یکی از رقبای اصلی و جدی زبان جاوا است. اسکالا زبانی است که به یک برگ برنده مهم که همانا چندپارادایمی است، تجهیز شده است...