زبان آر

آیا R به زبان رسمی برنامه‌نویسی بزرگ‌داده‌ها تبدیل خواهد شد؟
28 شهريور 1396
به‌رغم مزایای بسیار زیادی که بزرگ‌داده‌ها برای ما به همراه داشته‌اند و باعث پیشرفت بسیاری از کسب ‌و کارها شده‌اند، اما واقعیت این است که دردسرهای بسیاری برای طراحان و توسعه‌دهندگان به همراه داشته‌اند. بسیاری از توسعه‌دهندگان بر این باورند که زبان‌های برنامه‌نویسی سنتی این پتانسیل را ندارند تا برای غلبه بر پیچیدگی‌ها و حجم بالای داده‌ها مورد استفاده قرار گیرند و بر همین اساس ما به زبان‌های ویژه‌ای نیاز داریم که برای این منظور طراحی شده‌اند. دانشمندان علم داده‌ و طراحان برای غلبه بر این چالش گزینه‌های متعددی پیش رو دارند که از جمله این گزینه‌ها می‌توان به سکو‌های توسعه گرافیک‌محور، زبان‌های مشتق شده از خانواده سی همچون سی پلاس پلاس، جاوا و درنهایت زبان R اشاره کرد.
اشتراک در زبان آر