رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

افزایش حقوق 400 هزار تومانی برای کارمندان و بازنشستگان است نه کارگران
اخبار ایران
14/12/1397 - 14:08
فتح‌اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به این نکته که افزایش 400 هزار تومانی حقوق در صورت تصویب نهایی برای کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد و شامل حال کارگران نمی‌شود،...