ریو 2016

دانلود کنید: اپلیکیشن «Rio 2016» برای دریافت اخبار لحظه‌ای المپیک 2016
بهنام علیمحمدی
دانلود
19 مرداد 1395
بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو از سه روز پیش شروع شده و بیش از 11000 ورزشکار از جهان، آموخته‌ها و قابلیت‌‌های خود را به میدان المپیک آورده‌اند. بدون تردید شما هم اخبار و گزارشات بزرگترین رویداد...