ریزموج چیست

تفاوت موج رادیویی با ریزموج (مایکروویو) چیست؟
علی حسینی
فناوری شبکه
11/10/1399 - 12:40
طیف الکترومغناطیسی (Electromagnetic spectrum) طیف گسترده‌ای از امواج گوناگون است. هر بخش از طیف موج الکترومغناطیسی بسته به بسامد و طول‌ موجش ویژگی‌های خاصی دارد. موج رادیویی (Radio wave) بخشی از طیف...