ریزدوربین

دوربینی برای تلفن‌های آینده
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
16/01/1401 - 17:30
با این‌که امروزه، در هم آمیختن یادگیری ماشین و فناوری‌های تصویرگیری کمک زیادی به خودکارسازی بسیاری از فرایندها کرده است، اما هنوز کاربردهای زیادی وجود دارد که می‌توان برای این فناوری‌ها در نظر گرفت...