رگرسیون خطی چیست

رگرسیون و رگرسیون خطی چیست؟
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
25 مرداد 1400
یکی از موضوعات مهمی که زیاد در مورد آن می‌شنویم، به ویژه هنگامی که مقاله‌های هوش مصنوعی را مطالعه می‌کنیم، رگرسیون و به ویژه رگرسیون خطی است. در تعریف لغوی واژه رگرسیون (Regression) به معنای پسروی،...