روش های تصمیم گیری

چگونه از تکنیک 6 کلاه تفکر برای اخذ تصمیمات بهتر استفاده کنیم؟
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
10/12/1400 - 13:35
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ذهنی که پیرامون همه انسان‌ها قرار دارد، تصمیم‌گیری است. به‌طوری که برخی بر این باور هستند که تصمیم‌گیری پس از کار در معدن سخت‌‌ترین کار جهان است و هرچقدر موضوع حساس‌تر و...